Planering & Design – En damm i taget

VÄXTER HOS OSS FYLLER OFTA FLER FUNKTIONER, ÖGONGODIS, SMAKER, POLLEN, NEKTAR, MARKTÄCKNING, GÖDSEL …

Planering & Design – En damm i taget

Välkommen till en ny uppdatering om projektet “En damm i taget”! Idag delar vi om steg 2 i etapp 1. 

Steg 2 – Etapp 1: Planering & Design

I den andra delen i första etappen fokuserar vi på planering och design av dammen och omgivningen. 

 • En detaljerad design för dammen är utformad baserat på platsens unika förutsättningar och projektets mål.
 • Ekologiska principer är integrerade och hänsyn till biologisk mångfald i designen är tagen för att skapa en hållbar livsmiljö.
 • Material bestämt och konstruktionsteknik baserat på projektets omfattning och budget.

Dags att planera och rita

Nu går vi in i fasen “planering och design” för dammen och platsen för vår damm. Detta är en avgörande del av processen där vi tar hänsyn till platsens unika förutsättningar som vi fastställde i tidigare post om platsval för dammen och projektets mål för att skapa en hållbar och funktionell livsmiljö. Låt oss dyka djupare in i vad vi fokuserar på i denna fas…

Detaljerad design för dammen med fokus på vatten.

Centralt i vårt arbete är att skapa en detaljerad design för dammen. Detta innebär att vi tar hänsyn till hydrologi när vi utformar dammen och omgivande landskap för att skapa en harmonisk och funktionell struktur.

Genom att analysera vattenflöden, avrinning och nederbördsmönster kan vi dimensionera dammen och dess tillhörande infrastruktur på ett sätt som minimerar risken för översvämningar, erosion och vattenbrist. Det är också viktigt att beakta eventuella källor till föroreningar eller föroreningar i det omgivande området för att säkerställa att vårt vatten är rent och hälsosamt för djurliv.

 

Design – Damm och omgivande landskap:

När vi planerar och designar vår damm är det av yttersta vikt för oss att den smälter väl in i det omgivande landskapet. Detta för att vi som bor här kommer att se platsen och passera platsen dagligen.

Genom att integrera dammen harmoniskt med den naturliga miljön kan vi skapa en plats som inte bara är funktionell utan också estetiskt tilltalande.

Vi önskar att detta blir en plats som många vill replikera på sina egna marker, eller trädgårdar så att vi bit för bit en damm i taget ger den biologiska mångfalden habitat för sina livscykler.

Vi tar hänsyn till omgivande vegetation, naturformationer och stil för att välja material och designelement som kompletterar landskapets skönhet och karaktär.

 

Skapande av föda och boplatser till djur i området:

En central del av vår design är att inkludera föda och boplatser för omgivande fauna runt dammen.

Boplatser i form av:

  • Faunadepå i form av ett ordentligt ris-staket i väster.
  • Stenmurar i söder- och öster-läge
  • Stenpartier i anslutning till jord.
  • Sand
  • Trästubbar /Stammar
  • Holkar till fåglar
  • Fladdermus-holkar

Föda i form av:

 • Nektarrika växter i form av buskar, träd och örter från tidig till sen säsong.
 • Pollenrika växter som vaknar tidigt på våren och som genererar föda till sent in på hösten. Varierade växter då olika växter ger olika typer av sammansatt pollen med olika näringsvärden.
 • Vatten

Genom att plantera växter som lockar insekter och andra smådjur skapar vi en livlig och mångfaldig miljö som gynnar både djurlivet och ekosystemet som helhet. Vi skapar även strukturer som stenar och trädstubbar som kan fungera som boplatser för olika djurarter, vilket bidrar till en ökad biologisk mångfald och en balanserad ekosystem.

Främjande av biologisk mångfald och naturlig balans

Vi är medvetna om att dammen kan producera en hel del mygglarver, men vi ser detta som en möjlighet att gynna delar av ekosystemet. Mygglarverna utgör en viktig föda för grodor, sländor och fladdermöss i området. Genom att skapa en balans mellan olika djurarter bidrar vi till ett hälsosamt och stabilt ekosystem där varje del spelar sin roll.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan man välja en optimal plats för att bygga en damm som är både funktionell och hållbar i sin omgivning.

 

Avskärmning mot väg i form av kastanjestaket. 

Vi har också planerat att sätta upp ett staket längs tomtkanten. Detta beslut är grundat både på säkerhetsskäl för att förhindra att någon oavsiktligt går rakt ner i dammen samt för att skydda den biologiska mångfalden som trivs i och runt dammen. Även om det är få människor som passerar dammen, särskilt under höstperioden, vill vi säkerställa att eventuella besökare inte stör de känsliga ekosystemen som finns där. Genom att sätta upp ett staket kan vi balansera säkerhet med bevarande av naturen och skapa en miljö där både människor och djur kan trivas harmoniskt.

Vi hoppas att ni kommer tycka det är givande och intressant att följa projektet, “En damm i taget”.

I denna del av projektet har vi fokuserat på att skissa upp en damm med en storlek och design som gör att den kan fungera självständigt och naturligt. Genom att noga planera dammens storlek och form strävar vi efter att skapa en miljö där dammen kan upprätthålla sig själv och dess ekosystem på ett hållbart sätt.

Dammens omgivningar är designade med ett starkt fokus på att skapa ett fantastiskt habitat för den biologiska mångfalden. Genom att integrera olika naturliga element, såsom vegetation och vattenstrukturer, strävar vi efter att skapa en miljö som lockar och stödjer en mångfald av växter och djur.

 

🙏🏼 Vårt projekt fungerar som ett föredöme för andra att följa. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper hoppas vi kunna inspirera och vägleda andra att skapa och bevara en rik biologisk mångfald på platser där dammar kan skapas. Med ditt stöd är vi redo att forma en hållbar framtid där kommande generationer kan njuta av och lära av naturens underverk.

 

 

 

Hey there!

I’m M

FÖLJ MIG!

Trädgårdsdesigner med förkärlek för estetik, hållbar, ätbar trädgårdsdesign, biologisk mångfald och med spetskompetens inom skogsträdgårdsodling.

Det ska bli fantastiskt roligt att dela tips, idéer och kunskap med er på Fauna Funga Flora Blog.

Som designer arbetar jag oftast enligt NADJA-designmetod för att jag tycker att “estetik” är en viktig följeslagare till miljövänligt.

I NADJA-designmetod finns en 20/80 regel, där 20% är total estetik (här får exempelvis växter plats som inte ger skörd men nektar och pollen och/eller boplats till den biologiska mångfalden av djur i trädgården).

Genom att följa denna regel bygger metoden estetik automagiskt samtidigt som den främjar biologisk mångfald på platsen.

Att skapa värde för dig som brukar platsen i samma andetag som att skapa en hållbar plats där naturens resurser får öka och bidra till ett bra klimat och samtidigt habitat för den biologiska mångfalden är något jag finner oerhört viktigt och tillfredställande.

För mig är kombinationen funktionell, hållbar och estetisk en viktig design-trio. Det bästa är att det är en 100% möjlig kombination!

Livskvalitet är att skapa en plats som andra blir en naturlig del av.

Kurser m.m.

Skapa en egen skogsträdgård

Vill du ha en trädgård skapad med den hållbara metoden “Permakulturdesign” men saknar kunskapen? Då kan denna bok hjälpa dig på vägen. En handfast Step-by-Step bok som guidar dig hela vägen.

Permakulturdesign
– Step by Step Guide

Vill du ha en trädgård skapad med den hållbara metoden “Permakulturdesign” men saknar kunskapen? Då kan denna bok hjälpa dig på vägen. En handfast Step-by-Step bok som guidar dig hela vägen.

Rabarber Rheum rhabarbarum

Rabarber Rheum rhabarbarum

Rabarber älskade rabarber, så god så vacker och så värdefull i köket. Rabarber har vi i chutney, vi gör saft, kräm, vin, topping på pizza, turkish...

Prästkrage Leucanthemum vulgare

Prästkrage Leucanthemum vulgare

Prästkragar växer lite överallt i det svenska kulturlandskapet men även i trädgårdar och rabatter vi planterat den i.  Data om...

Fingerborgsblomma Digitalis purpurea

Fingerborgsblomma Digitalis purpurea

En blomma som humlorna älskar, den tittar upp lite här och där. Blomman har inte så gott rykte då den är lite giftig, men det kräver att vi äter...

Kungsmynta Origanum vulgare

Kungsmynta Origanum vulgare

En blomma som hos mig är välbesökt av pollinerande insekter och fantastiskt bra på platser där det är torrt. För mig är detta en växt som varit med...

Biodiversity is our most valuable but least appreciated resource.

The Featured Posts

It’s all on here on how to be successful

Vi skapar en blommande rabatt

Vi skapar en blommande rabatt

Blommande rabatter har vi inte många på gården. Det mesta blommande vi har är träd, buskar, vilda blommor, lite örter eller marktäckare i form av...

There are more posts…for you to read

Vi skapar en blommande rabatt

Vi skapar en blommande rabatt

Blommande rabatter har vi inte många på gården. Det mesta blommande vi har är träd, buskar, vilda blommor, lite örter eller marktäckare i form av...

Att arbeta med naturen

Att arbeta med naturen

Förändra design i trädgården Att arbeta med naturen när man skapar en trädgårdsdesign är ett grymt sätt att förbättra både din trädgård och...

Fauna Funga Flora

FÖR JORDEN OCH FRAMTIDEN

ATT SKAPA FÖR OSS OCH VÅR SJÄLVHUSHÅLLNING, DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH FRAMTIDEN PÅ SAMMA GÅNG HAR BLIVIT NÅGOT VI GÖR SOM EN DEL I VÅR VARDAG. ATT LEVA ETT KLIMATSMART VARDAGSLIV SPARAR BÅDE PENGAR OCH BYGGER PLATSENS VÄRDE. HOS OSS SKAPAS RESURSER OCH LIV.

TÄVLA: VINN EN BOK OM TRÄDGÅRDSDESIGN - Tävlingen finns på vår fb sida se länk info om oss. FAUNA FUNGA FLORA FACEBOOK
Drömmer du om att skapa en skogsträdgård? Då ska du få lite tips av mig. För att skapa en en skogsträdgård behöver du göra 3 saker: 1. Skapa en plan genom att skapa en trädgårdsdesign du kan med fördel välja metoden permakulturdesign (hitta ditt Varför, Var & Hur). 2. Bestäm vilka plantor du vill plantera (hitta dina Vad). 3. Ta hand om det du odlat och njut! Har du redan skapat en skogsträdgård kommentera och berätta hur den förgyller ditt liv ☀️🍓🍑🫐🌳🌿 Besök www.faunafungaflora.com för mer info.
Grundstammar till helgens kurser i ympning 🥰 Vill ni komma på ympkurs 12-15 på söndag hos oss. Anmäl dig här: https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/april/lar-dig-ympa-och-skapa-dina-egna-frukttrad2/
Kursen kombinerar skogsträdgårdsodling och permakulturdesign och hålls på Västergården i Granhed utanför Katrineholm. 

Där har kursledaren Mireille Lewis skapat en trädgård som innehåller nötter av olika slag, bland annat mandel, pekannötter, valnötter och pistagenötter, där det finns spännande planteringar av fruktträd både svenska klassiska och exotiska som pawpaw, bär av olika sorter både kända och mindre vanliga samt perenna grönsaker och ätbara marktäckare. 

KURSDATUM: Lördag 18 maj 2024.

LÄS MER & BOKA PLATS: 
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/maj/skapa-en-atbar-och-hallbar-tradgard/

Drömmer du om en prunkande ätbar trädgård som ger hög avkastning med låg arbetsinsats? 

Vill du också ha en lättskött plats som skapar ökad biologisk mångfald över och under jord och bygger på ett klimatsmart vardagstänk åt de som lever och njuter på platsen? 

Då är det här en kurs för dig!

LÄS MER & BOKA PLATS: 
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/maj/skapa-en-atbar-och-hallbar-tradgard/
Translate »