Platsval för damm – En damm i taget

VÄXTER HOS OSS FYLLER OFTA FLER FUNKTIONER, ÖGONGODIS, SMAKER, POLLEN, NEKTAR, MARKTÄCKNING, GÖDSEL …

Platsval för damm – En damm i taget

Det är augusti 2023 och vi kickstartar projektet “En damm i taget”!
Projektet är ett arbete i att skapa en trädgårdsdamm som skall syfta till att bidra positivt till den biologiska mångfalden i området.

Vi är glada att kunna dela med oss av våra framsteg och berätta om den första etappen av vårt spännande projekt.

Steg 1 – Etapp 1: Platsval & Utvärdering av förutsättningar

I den första etappen av projektet har vi fokuserat på platsval och utvärdering av förutsättningar för att säkerställa att vi bygger vår damm på bästa möjliga plats och under rätt förutsättningar.

Vi kickstartar projektet…

Identifiering av plats för projektet “En damm i taget”: Vi har noggrant undersökt marken och olika områden för att hitta den bästa platsen för dammprojektet.

Vi har tagit hänsyn till topografin, vattenflöden i och ovan mark,  markförhållandena men även omgivningen omkring dammens placering för att säkerställa att platsen är optimal för vårt ändamål.

När det gäller att välja placering för en damm är det avgörande att noggrant överväga topografin, vattenflöden, markförhållandena samt omgivningen.

ORANGE: Område för projektet.
GULT: Skogsdunge med träd som ger pollen tidigt.
BLÅTT: Område för ängsblommor.
GRÖNT: Område för perenna örter.
ROSA: Plats för dammen

 

Här är några viktiga aspekter vi har tagit i beaktande:

  1. Topografi: Studera terrängen för att hitta en plats som är lämplig för att bygga en damm. En plats med en naturlig sänka eller fördjupning kan vara idealisk för att minimera byggkostnader och arbete.
  2. Vattenflöde: Analysera vattenflödet i området för att bestämma hur vatten kommer att strömma genom och runt dammen. Det är viktigt att välja en plats där vattenflödet är tillräckligt för att fylla dammen men samtidigt inte så kraftigt att det orsakar erosion eller andra problem. Det är också viktigt med tillflöde av vatten med tanke på att vatten dunstar från dammen under varma somrar och dammar som inte har ett naturligt inflöde av vatten kommer ha minskad vattenmängd under varmare perioder.
  3. Markförhållanden: Undersök marken för att bedöma dess lämplighet för att stödja en dammstruktur. Se till att marken är tillräckligt stabil och att den har förmågan att hålla dammens form. Beroende på om ni har lerjord, fin mullrik jord, sandjord eller som vi en blandning av lera och mullrik jord kommer dammens struktur antingen kunna hålla vatten utan att läcka eller sjunka eller vara i behov av en dammduk för att hålla vattnet i dammen.I regel håller lerjordar vattnet bra medan jordar av annan karaktär kan ha svårt att hålla vattnet kvar i dammen, då kan ni behövaplanera in för att ha en dammduk.
  4. Omgivningen: Vid platsvalet är det även bra att undersöka omgivningen för att bedöma dess potential för att stödja biologisk mångfald omkring dammen.En omgivning med olika naturliga livsmiljöer, såsom skogsdunge, odlingar av ängsblommor och örter och olika typer av boplatser som stenrös, rishögar etc. kan locka till sig en mångfald av djurarter.Det är också viktigt att överväga omgivningens tillgänglighet för djur som behöver boplatser och föda. Genom att välja en plats med en rik omgivning kan man skapa en damm som blir en integrerad del av landskapet och som gynnar den biologiska mångfalden i ökad grad.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan man välja en optimal plats för att bygga en damm som är både funktionell och hållbar i sin omgivning.

Det är viktigt att genomföra noggranna undersökningar och analyser för att säkerställa att valet av plats är välgrundat och att dammen kommer att uppfylla sina syften på bästa möjliga sätt.

Vi hoppas att ni kommer tycka det är givande och intressant att följa projektet, “En damm i taget”.

     

Bilder från omgivningen omkring dammen. I området växer hassel, körsbär, rosor, vide, björkar m.m.

.     

 

Dammprojektet är en insats för att främja biologisk mångfald genom att skapa och bevara livsmiljöer för en mångfald av växter och djur. Genom att anlägga en damm skapar vi en viktig vattenkälla som gynnar olika arter och främjar en rik biologisk mångfald.

Dammens omgivningar planeras noggrant för att stödja växt- och djurlivet. Vårt mål är att skapa en ekologiskt balanserad miljö där alla organismer kan trivas.

Genom att investera i detta projekt bidrar du till att skydda och främja biologisk mångfald för framtida generationer. Din hjälp är ovärderlig för att skapa en hållbar miljö där naturens skönhet och mångfald kan blomstra.

🦎  Främjar biologisk mångfald genom skapande och bevarande av livsmiljöer för olika växt- och djurarter som ödlor och groddjur samt gynna alla djurarter som behöver vatten torra somrar.

🦋  Skapar en viktig vattenkälla som gynnar olika arter och bidrar till en rik biologisk mångfald, med extra betoning på att tillhandahålla vatten för fåglar och pollinerande insekter. mångfald.

🪺  Dammens omgivning kommer att stödja växt- och djurliv och skapa en ekologiskt balanserad miljö, med hänsyn till alla djurarter som är beroende av eller trivs nära en liten damm.

🐝   Investering i projektet bidrar till att skydda och främja biologisk mångfald för framtida generationer, med ett specifikt fokus på insekter som pollinerar våra grödor och säkerställer vår livsmedelsförsörjning.

🙏🏼    Projektet blir ett recept för andra att replikera. Genom att dela med oss av våra erfarenheter hoppas vi kunna inspirera och vägleda andra att skapa och bevara en rik biologisk mångfald på platser där dammar kan anläggas. Med ditt stöd är vi redo att forma en hållbar framtid för kommande generationer att njuta av och lära av.

 

Hey there!

I’m M

FÖLJ MIG!

Trädgårdsdesigner med förkärlek för estetik, hållbar, ätbar trädgårdsdesign, biologisk mångfald och med spetskompetens inom skogsträdgårdsodling.

Det ska bli fantastiskt roligt att dela tips, idéer och kunskap med er på Fauna Funga Flora Blog.

Som designer arbetar jag oftast enligt NADJA-designmetod för att jag tycker att “estetik” är en viktig följeslagare till miljövänligt.

I NADJA-designmetod finns en 20/80 regel, där 20% är total estetik (här får exempelvis växter plats som inte ger skörd men nektar och pollen och/eller boplats till den biologiska mångfalden av djur i trädgården).

Genom att följa denna regel bygger metoden estetik automagiskt samtidigt som den främjar biologisk mångfald på platsen.

Att skapa värde för dig som brukar platsen i samma andetag som att skapa en hållbar plats där naturens resurser får öka och bidra till ett bra klimat och samtidigt habitat för den biologiska mångfalden är något jag finner oerhört viktigt och tillfredställande.

För mig är kombinationen funktionell, hållbar och estetisk en viktig design-trio. Det bästa är att det är en 100% möjlig kombination!

Livskvalitet är att skapa en plats som andra blir en naturlig del av.

Kurser m.m.

Skapa en egen skogsträdgård

Vill du ha en trädgård skapad med den hållbara metoden “Permakulturdesign” men saknar kunskapen? Då kan denna bok hjälpa dig på vägen. En handfast Step-by-Step bok som guidar dig hela vägen.

Permakulturdesign
– Step by Step Guide

Vill du ha en trädgård skapad med den hållbara metoden “Permakulturdesign” men saknar kunskapen? Då kan denna bok hjälpa dig på vägen. En handfast Step-by-Step bok som guidar dig hela vägen.

Rabarber Rheum rhabarbarum

Rabarber Rheum rhabarbarum

Rabarber älskade rabarber, så god så vacker och så värdefull i köket. Rabarber har vi i chutney, vi gör saft, kräm, vin, topping på pizza, turkish...

Prästkrage Leucanthemum vulgare

Prästkrage Leucanthemum vulgare

Prästkragar växer lite överallt i det svenska kulturlandskapet men även i trädgårdar och rabatter vi planterat den i.  Data om...

Fingerborgsblomma Digitalis purpurea

Fingerborgsblomma Digitalis purpurea

En blomma som humlorna älskar, den tittar upp lite här och där. Blomman har inte så gott rykte då den är lite giftig, men det kräver att vi äter...

Kungsmynta Origanum vulgare

Kungsmynta Origanum vulgare

En blomma som hos mig är välbesökt av pollinerande insekter och fantastiskt bra på platser där det är torrt. För mig är detta en växt som varit med...

Biodiversity is our most valuable but least appreciated resource.

The Featured Posts

It’s all on here on how to be successful

Vi skapar en blommande rabatt

Vi skapar en blommande rabatt

Blommande rabatter har vi inte många på gården. Det mesta blommande vi har är träd, buskar, vilda blommor, lite örter eller marktäckare i form av...

There are more posts…for you to read

Vi skapar en blommande rabatt

Vi skapar en blommande rabatt

Blommande rabatter har vi inte många på gården. Det mesta blommande vi har är träd, buskar, vilda blommor, lite örter eller marktäckare i form av...

Att arbeta med naturen

Att arbeta med naturen

Förändra design i trädgården Att arbeta med naturen när man skapar en trädgårdsdesign är ett grymt sätt att förbättra både din trädgård och...

Fauna Funga Flora

FÖR JORDEN OCH FRAMTIDEN

ATT SKAPA FÖR OSS OCH VÅR SJÄLVHUSHÅLLNING, DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH FRAMTIDEN PÅ SAMMA GÅNG HAR BLIVIT NÅGOT VI GÖR SOM EN DEL I VÅR VARDAG. ATT LEVA ETT KLIMATSMART VARDAGSLIV SPARAR BÅDE PENGAR OCH BYGGER PLATSENS VÄRDE. HOS OSS SKAPAS RESURSER OCH LIV.

TÄVLA: VINN EN BOK OM TRÄDGÅRDSDESIGN - Tävlingen finns på vår fb sida se länk info om oss. FAUNA FUNGA FLORA FACEBOOK
Drömmer du om att skapa en skogsträdgård? Då ska du få lite tips av mig. För att skapa en en skogsträdgård behöver du göra 3 saker: 1. Skapa en plan genom att skapa en trädgårdsdesign du kan med fördel välja metoden permakulturdesign (hitta ditt Varför, Var & Hur). 2. Bestäm vilka plantor du vill plantera (hitta dina Vad). 3. Ta hand om det du odlat och njut! Har du redan skapat en skogsträdgård kommentera och berätta hur den förgyller ditt liv ☀️🍓🍑🫐🌳🌿 Besök www.faunafungaflora.com för mer info.
Grundstammar till helgens kurser i ympning 🥰 Vill ni komma på ympkurs 12-15 på söndag hos oss. Anmäl dig här: https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/april/lar-dig-ympa-och-skapa-dina-egna-frukttrad2/
Kursen kombinerar skogsträdgårdsodling och permakulturdesign och hålls på Västergården i Granhed utanför Katrineholm. 

Där har kursledaren Mireille Lewis skapat en trädgård som innehåller nötter av olika slag, bland annat mandel, pekannötter, valnötter och pistagenötter, där det finns spännande planteringar av fruktträd både svenska klassiska och exotiska som pawpaw, bär av olika sorter både kända och mindre vanliga samt perenna grönsaker och ätbara marktäckare. 

KURSDATUM: Lördag 18 maj 2024.

LÄS MER & BOKA PLATS: 
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/maj/skapa-en-atbar-och-hallbar-tradgard/

Drömmer du om en prunkande ätbar trädgård som ger hög avkastning med låg arbetsinsats? 

Vill du också ha en lättskött plats som skapar ökad biologisk mångfald över och under jord och bygger på ett klimatsmart vardagstänk åt de som lever och njuter på platsen? 

Då är det här en kurs för dig!

LÄS MER & BOKA PLATS: 
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2024/maj/skapa-en-atbar-och-hallbar-tradgard/
Translate »